Điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực ở Khu đô thị sáng tạo

Điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực ở Khu đô thị sáng tạo

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu Linh Trung, Tam Đa, Trường Thọ để sớm thực hiện các dự án trong Khu đô thị sáng tạo.