Chính quyền giải tán đám đông ‘thổi’ giá đất Hoà Lạc

Chính quyền giải tán đám đông ‘thổi’ giá đất Hoà Lạc

Chính quyền huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã giải tán đám đông, đồng thời dán cảnh báo người dân, nhà đầu tư về khu vực đất chưa có quy hoạch và thông tin sai sự thật từ “cò đất” tại xã Đồng Trúc.