Nhiều lô đất ven biển do doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu, thành phố Đà Nẵng nói gì?

Nhiều lô đất ven biển do doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu, thành phố Đà Nẵng nói gì?

Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.