Địa ốc Hòa Bình đặt kế hoạch kinh doanh giảm sâu.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 ở mức 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Với kế hoạch này, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu chỉ đạt vỏn vẹn 1%. Trừ năm 2013 với mức biên lãi ròng chỉ vỏn vẹn 0,7%, mức kế hoạch trên nếu hoàn thành sẽ là kỳ kinh doanh mà doanh nghiệp xây lắp này chấp nhận tỷ suất lợi nhuận thấp nhất một thập kỷ qua.

So với kết quả thực hiện năm 2019, kế hoạch trên giảm lần lượt 30% doanh thu và 70% lợi nhuận. Đây cũng là con số kinh doanh thấp nhất kể từ năm 2016.

Tập đoàn Hòa Bình là một trong những doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất trong lĩnh vực này. CTCP Coteccons, đơn vị thu về hơn tỷ đô la doanh thu năm 2019, cũng đã phải duy trì đà suy giảm trong suốt 6 quý liên tiếp vừa qua. Chưa nhiều doanh nghiệp xây lắp tổ chức họp đại hội cổ đông.

Theo báo cáo tại ĐHĐCĐ của CTCP Đạt Phương, lãnh đạo doanh nghiệp này cũng ước tính mảng xây lắp sẽ phải thu hẹp trong năm nay. Việc đảm bảo doanh thu, đồng thời còn là duy trì công việc cho nhân sự trong công ty, cũng là áp lực có thể khiến cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ tăng cao thời gian tới.