Ông chủ Facebook và vợ tài trợ 25 triệu USD để tìm thuốc trị COVID-19

Ông chủ Facebook và vợ tài trợ 25 triệu USD để tìm thuốc trị COVID-19

Số tiền 25 triệu USD này sẽ được quyên góp thông qua quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative do Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan sáng lập.