Covid-19 đẩy Vinaconex ITC chìm sâu 'bết bát'

Covid-19 đẩy Vinaconex ITC chìm sâu 'bết bát'

Vinaconex ITC vẫn chưa thể tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” dù đang bên bờ vực bị huỷ niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp.