Cổ phiếu PVX bị hủy niêm yết từ ngày 9/6

Cổ phiếu PVX bị hủy niêm yết từ ngày 9/6

400 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã Ck: PVX) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 9/6 tới.