UBND tỉnh Quảng Ninh công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh vào chiều 15/5.

Theo đó, thời gian thành lập thí điểm sẽ là 3 năm kể từ 21/4/202, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Đồn, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn sẽ là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế Vân Đồn. Cơ quan này cũng sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế.

Về cơ cấu tổ chức, Ban quản lý cũng có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm, nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 về việc thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 21/4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế này.

Đến 15/5 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn.

Trong đó, ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh được giao kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban; ông Lê Hữu Phúc, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (thuộc HĐND tỉnh) giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế.

Khu kinh tế Vân Đồn nằm trong diện tích huyện Vân Đồn, có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược, có nhiều điều kiện để xây dựng, phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của Quảng Ninh và khu vực. Vân Đồn là một trong 3 khu kinh tế trọng điểm của cả nước cùng với Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang).

Đây cũng là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác “Hai hành lang - một vành đai” kinh tế Việt - Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN - Trung Quốc, Hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, việc Chính phủ cho phép thí điểm áp dụng thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng lớn đối với phát triển của Quảng Ninh nói chung, Khu kinh tế Vân Đồn nói riêng.

"Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sẽ nhanh chóng được kiện toàn bộ máy đi vào hoạt động trên quan điểm không tăng biên chế nhưng phải tạo ra những con người, đội ngũ với cơ chế làm việc thực sự năng động, hiệu lực, hiệu quả; tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vân Đồn" - ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.