Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2020: Tung tin đồn thất thiệt bị phạt tới 20 triệu đồng

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2020: Tung tin đồn thất thiệt bị phạt tới 20 triệu đồng

Tung tin thất thiệt có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, DN chậm trả lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng là 2 trong số những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 4.