Singapore lần thứ 3 hạ dự báo tăng trưởng

Singapore lần thứ 3 hạ dự báo tăng trưởng

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore vừa hạ dự báo tăng trưởng năm nay của nước này xuống -7% đến -4%.