Sản xuất bia sụt giảm mạnh nhất trong dịch Covid-19

Sản xuất bia sụt giảm mạnh nhất trong dịch Covid-19

Trong tháng 4, một số ngành công nghiệp chủ lực sụt giảm mạnh như sản xuất bia giảm 24,1%; ôtô giảm 23,8%; xe máy giảm 16,6%...