Xuất khẩu cá tra ảm đạm trong 2 tháng đầu năm do dịch Covid-19

Xuất khẩu cá tra ảm đạm trong 2 tháng đầu năm do dịch Covid-19

Trong 2 tháng đầu năm nay, cá tra là nhóm hàng có mức tăng trưởng âm sâu nhất trong cơ cấu thủy sản xuất khẩu, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.