Vì sao Bộ Công Thương không đồng ý dừng nhập khẩu xăng dầu?

Vì sao Bộ Công Thương không đồng ý dừng nhập khẩu xăng dầu?

Bộ Công Thương cho rằng việc tạm ngừng nhập khẩu xăng dầu của PVN rất khó thực hiện. Điều này ảnh hưởng đến 33 đầu mối nhập khẩu xăng dầu, còn có thể vi phạm cam kết với các nước.