Thị trường ngày 27/05: Giá dầu bật tăng hơn 3%, vàng tiếp đà giảm

Thị trường ngày 27/05: Giá dầu bật tăng hơn 3%, vàng tiếp đà giảm

Lạc quan vào sự phục hồi kinh tế dầu, kim loại, cao su đều tăng trong khi vàng tiếp đà giảm hơn 1% khi nhu cầu tài sản rủi ro giảm đi.