Trang chủ » Doanh nghiệp » Đề xuất tiêu chí phân loại DNNN chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025
Thứ Năm, 17/12/2020 9:09

Đề xuất tiêu chí phân loại DNNN chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, bao gồm: a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con; b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; c) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a, b nêu trên; Cơ quan đại diện chủ sở hữu, bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Dự thảo quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp (DN) do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025 như sau :

Những DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực gồm: 1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh ; 2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực; 4. Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; 5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; 6. Bảo đảm hàng hải; 7. Bưu chính công ích và hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; 8. Kinh doanh xổ số; 9. Xuất bản, sản xuất phim khoa học, thời sự phục vụ nhiệm vụ an ninh tư tưởng và chính trị; 10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng…

Những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: 1. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay;  2. Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không; 3. Quản lý, khai thác các cảng biển đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế theo quy định về phân loại cảng biển Việt Nam; 4. Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng; 5. Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

Những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: 1. Khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn; 2. Sản xuất hóa chất cơ bản; 3. Vận chuyển hàng không; 4. Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực bán buôn gạo; đầu mối nhập khẩu xăng dầu; 5. Sản xuất thuốc lá điếu…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục