Hàng quán tính kế ‘sinh tồn’ trong đợt dịch mới

Dù “ngán” và lo lắng với đợt Covid-19 mới, các đơn vị F&B vẫn tin rằng họ có nhiều kinh