Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam, cũng từng trên chuyến bay VN0054

Tối nay, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 30 này cùng chuyến bay số hiệu VN0054