Trang chủ » Lãi suất ngân hàng » Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Bắc Á bank T10/2023
Thứ Hai, 09/10/2023 15:10

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Bắc Á bank T10/2023

Dựa theo thông tin được cập nhật vào ngày 9/10, ngân hàng Bắc Á đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Lãi suất tối đa cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, với lãi cuối kỳ, đã được giảm xuống còn 6,05% mỗi năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 10/2023

Vào tháng mới, Bac A Bank tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiết kiệm cho các khoản gửi dưới 1 tỷ đồng với sự thay đổi trong mức lãi cuối kỳ. Biểu lãi suất mới sẽ nằm trong khoảng từ 4,75% đến 6,05% mỗi năm, dựa trên kỳ hạn gửi tiền của bạn.

Cụ thể, các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng vẫn duy trì mức lãi suất ổn định tại 4,75% mỗi năm.

Tuy nhiên, lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 đến 8 tháng đã giảm đi 0,6 điểm phần trăm, xuống còn 5,70% mỗi năm. Trong khi đó, lãi suất áp dụng cho các khoản gửi có kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng là 5,8% mỗi năm, giảm đi 0,55 điểm phần trăm so với trước đây.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á đã trải qua một số thay đổi quan trọng. Đầu tiên, lãi suất đã giảm xuống 5,9%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn 12 tháng. Nếu bạn chọn gửi tiền trong khoảng từ 13 tháng đến 15 tháng, bạn sẽ được hưởng mức lãi suất 5,95%/năm, cũng giảm 0,5 điểm phần trăm.

Mức lãi suất cao nhất, 6,05%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên, giảm đi 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước.

Ngoài ra, để phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn giữa các hình thức trả lãi khác nhau, bao gồm lãi hàng tháng (từ 4,7% đến 5,9%/năm) và lãi hàng quý (từ 5,65% đến 5,95%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 27/09/2023 – Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

0,50

01 tuần

0,50

02 tuần

0,50

03 tuần

0,50

01 tháng

4,75

02 tháng

4,70

4,75

03 tháng

4,70

4,75

04 tháng

4,70

4,75

05 tháng

4,70

4,75

06 tháng

5,55

5,65

5,70

07 tháng

5,55

5,70

08 tháng

5,55

5,70

09 tháng

5,7

5,70

5,80

10 tháng

5,7

5,80

11 tháng

5,7

5,80

12 tháng

5,8

5,80

5,90

13 tháng

5,8

5,95

15 tháng

5,8

5,85

5,95

18 tháng

5,9

5,95

6,05

24 tháng

5,9

5,95

6,05

36 tháng

5,9

5,95

6,05

 

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 10/2023 cập nhật mới nhất

Trong cùng một thời điểm ghi nhận, lãi suất ngân hàng dành cho số tiền gửi trên 1 tỷ đã trải qua một điều chỉnh giảm ở một số kỳ hạn khác nhau. Hiện tại, biểu đồ lãi suất mới cho khoản tiền này dao động trong khoảng từ 4,75% đến 6,25% mỗi năm, và lãi được tính và trả vào cuối kỳ.

Để cụ thể hơn, tỷ lệ lãi suất cao nhất được Ngân hàng Bắc Á thiết lập cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên là 6,25% mỗi năm, giảm đi 0,4 điểm phần trăm so với mức lãi suất gần đây nhất được công bố.

Nếu một khách hàng lựa chọn gửi tiền với kỳ hạn ngắn hơn 1 tháng, họ sẽ nhận được lãi suất tiền gửi là 0,5% mỗi năm.

Hơn nữa, khách hàng còn có sự linh hoạt trong việc lựa chọn các hình thức trả lãi khác nhau, chẳng hạn như lãi suất hàng tháng (trong khoảng từ 4,7% đến 6,10% mỗi năm) và lãi hàng quý (từ 5,85% đến 6,15% mỗi năm), và điều này áp dụng cho nhiều kỳ hạn khác nhau.

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 27/09/2023 – Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

0,50

01 tuần

0,50

02 tuần

0,50

03 tuần

0,50

01 tháng

4,75

02 tháng

4,70

4,75

03 tháng

4,70

4,75

04 tháng

4,70

4,75

05 tháng

4,70

4,75

06 tháng

5,8

5,85

5,90

07 tháng

5,8

5,90

08 tháng

5,8

5,90

09 tháng

5,9

5,90

6

10 tháng

5,9

6

11 tháng

5,9

6

12 tháng

6,0

6,00

6,1

13 tháng

6,0

6,15

15 tháng

6,0

6,05

6,15

18 tháng

6,1

6,15

6,25

24 tháng

6,1

6,15

6,25

36 tháng

6,1

6,15

6,25

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục