SPP phá sản, loạt ngân hàng ngồi trên 'đống lửa' với khoản nợ 700 tỷ

SPP phá sản, loạt ngân hàng ngồi trên 'đống lửa' với khoản nợ 700 tỷ

Với tổng cộng hơn 700 tỷ đồng vay nợ quá hạn, việc SPP phá sản sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến một loạt các ngân hàng thương mại.