Việt Nam sẽ đón nhiều dự án tỉ đô của các “ông lớn” công nghệ?

Tổ công tác của Chính phủ đã làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ nước ngoài, có tập đoàn