Dự án Irista Hill Sapa

Dự án Irista Hill là dự án tổ hợp với chung cư thương mại và nhà ở xã hội ,