WHO cảnh báo số người trẻ mắc Covid-19 tăng vọt

Số người từ 15-24 tuổi mắc Covid-19 trên thế giới tăng gấp 3 lần trong 5 tháng do nhóm tuổi này thường