Năm 2020, Việt Nam có thể xuất 6,5-6,7 triệu tấn gạo

Năm 2020, Việt Nam có thể xuất 6,5-6,7 triệu tấn gạo

Bộ NN&PTNT cho biết, tổng sản lượng lúa cả nước năm 2020 khoảng 43,5 triệu tấn, không những đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước, còn đảm bảo lượng xuất khẩu 6,5-6,7 triệu tấn gạo.