Trang chủ » Lãi suất ngân hàng » Tìm hiểu về lãi suất tiết kiệm ngân hàng HD Bank mới nhất
Thứ Hai, 18/09/2023 8:58

Tìm hiểu về lãi suất tiết kiệm ngân hàng HD Bank mới nhất

Vào tháng 9 này, Ngân hàng HDBank đã quyết định điều chỉnh lãi suất gửi tại nhiều kỳ hạn. Lãi suất mới đã được áp dụng cho khách hàng cá nhân và lĩnh vực lãi cuối kỳ, nằm trong khoảng từ 4,25% đến 9,1% mỗi năm.

 

Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank cho khách hàng cá nhân trong tháng 9/2023

Dựa trên thông tin từ cuộc khảo sát mới nhất, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đã thực hiện việc điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi khác nhau. Sau điều chỉnh này, mức lãi suất cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng nay nằm trong khoảng từ 4,25% đến 9,1% mỗi năm, và khách hàng sẽ nhận lãi cuối kỳ.

Nguồn: HDBank

Để rõ hơn, lãi suất tiết kiệm tại HDBank được thiết lập như sau:

  • Các kỳ hạn ngắn như 1 ngày và 1 – 3 tuần vẫn duy trì lãi suất ổn định là 0,5%/năm, không có sự thay đổi so với lần phát hành gần đây nhất.
  • Khách hàng có tiền gửi trong khoảng kỳ hạn 1 – 5 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi là 4,25%/năm.
  • Ở kỳ hạn 6 tháng, HDBank đưa ra mức lãi suất ngân hàng là 6,1%/năm, giảm đi 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước. Đồng thời, trong cùng thời kỳ, mức lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng giảm xuống 6,3%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm.
  • Khách hàng có số tiền tiết kiệm tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất loại 1 là 8,6%/năm. Ngoài ra, lãi suất loại 2 được áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới mức 300 tỷ đồng, với mức lãi suất 6,3%/năm, giảm đi 0,7 điểm phần trăm.

Trong kỳ hạn 13 tháng, HDBank áp dụng mức lãi suất loại 1 là 9,1%/năm cho các khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 300 tỷ đồng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất loại 2 là 6,5%/năm, giảm 0,85 điểm phần trăm.

Ngoài ra, Ngân hàng HDBank cũng cung cấp các mức lãi suất khác nhau cho các kỳ hạn khác nhau. Trong kỳ hạn 15 tháng, mức lãi suất là 6,3%/năm, trong khi ở kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất là 6,4%/năm, cả hai mức này đều giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức lãi suất ban đầu.

Cuối cùng, đối với các kỳ hạn từ 24 tháng đến 36 tháng, HDBank áp dụng mức lãi suất là 6,2%/năm sau khi giảm 0,6 điểm phần trăm.

Ngoài ra, Ngân hàng HDBank cũng đang thực hiện nhiều phương thức lĩnh lãi khác với các mức lãi suất linh hoạt như sau:

  • Lãi trước: Từ 4,15% đến 6,1% mỗi năm.
  • Lãi hàng tháng: Từ 4,15% đến 6,2% mỗi năm.
  • Lãi hàng quý: Từ 5,9% đến 6,2% mỗi năm.
  • Lãi mỗi 6 tháng: Từ 5,9% đến 6,2% mỗi năm.
  • Lãi hàng năm: Từ 6% đến 6,1% mỗi năm.
Nguồn: HDBank

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng HDBank mới nhất

Ngân hàng HDBank đã thực hiện việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online cho nhiều kỳ hạn khi chuyển sang một tháng mới. Theo sửa đổi này, mức lãi suất áp dụng cho việc gửi tiết kiệm online với các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng nằm trong khoảng từ 4,75% đến 6,7% mỗi năm và lãi suất này sẽ được thanh toán vào cuối kỳ.

Đáng chú ý, tỷ lệ 6,7% mỗi năm là mức lãi suất tiết kiệm online cao nhất và được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn là 18 tháng.

Nguồn: HDBank
Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục